Ślubowanie klas I

Relacja fotograficzna i filmowa w “Tygodniku Siedleckim”

18 września 2020 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Pomimo zapowiedzi pogoda nam sprzyjała. Ten ważny dla Nich dzień uświetniło przybycie znamienitych Gości : Prezydenta Miasta Siedlce pana Andrzeja Sitnika, Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie pana Adama Skupa, właścicielki firmy Witex pani Ewy Czarnockiej oraz przedstawicieli emerytowanych nauczycieli pani Stanisławy Hardejewicz i pana Ryszarda Kubiszyna, który w latach 1995-2010 pełnił funkcję dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego, zapalono również znicz pod tablicą upamiętniającą poległych w walce o wolność Żółkiewszczaków, a następnie uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły “(…) strzec honoru szkoły, stać się godnymi jej szczytnych tradycji (…)” . Pan Dyrektor Jacek Jagiełło, podkreślił, że rozpoczęli swą naukę w ważnym dla społeczności szkolnej roku, ponieważ rok 2020 został przez Sejm Rzeczpospolitej ustanowiony rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Przybyli goście w swoich przemówieniach życzyli młodzieży wielu sukcesów i podkreślali, że systematyczność przynosi efekty, a przede wszystkim wyrazili nadzieję spokojnej nauki w jakże nieprzewidywalnym obecnie czasie. Na potwierdzenie tych słów Pan Prezydent Miasta wręczył trzem uczennicom stypendia naukowe, są to: Zofia Drajkarz (kl.2ep), Aleksandra Sokołowska (kl.2cg), Monika Krusińska (kl.2dg).

Pani Stanisława Hardejewicz w imieniu emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji wręczyła dar dla szkoły, namalowany przez siebie herb Lubicz, który był herbem rodu Żółkiewskich. Na zakończenie, prowadzący, Nikodem Kacprzak (klasa 1b) skierował do koleżanek i kolegów słowa wypowiedziane przez patrona szkoły przed jedną z bitew, podkreślając, że stali się oni teraz rycerzami hetmana i spadkobiercami szczytnych rycerskich ideałów.
Życzymy wszystkim uczniom klas pierwszych, aby nie ustawali w swych dążeniach do celu i w pełni poczuli się częścią społeczności szkolnej.