Śladami Żółkiewszczaków

29.10.2019 uczniowie klas 1Ag i 1Bg pod opieką Jacka Jagiełły, Sylwii Potapczuk i Wiesława Żukowskiego poznawali miejsca wiecznego spoczynku dyrektorów, nauczycieli, uczniów i znanych siedlczan na cmentarzu przy ul. Cmentarnej. Dokonali oni koniecznych porządków, gdyż powakacyjne sprzątanie miało miejsce we wrześniu. Zachęcamy do odwiedzenia oraz pozostawienia tradycyjnego znicza na grobach osób związanych z nasza szkołą.