Rok hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Drodzy Uczniowie. W związku z obchodami Roku hetmana Stanisława Żółkiewskiego, zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi materiałami, dotyczącymi patrona naszej szkoły. Jest to animacja, dotycząca hetmana, wystawa o Żółkiewskim oraz link do gry paragrafowej.

Udostępniamy je, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej z siedzibą w Krakowie oraz Instytutowi Polonika.

Google Arts &Cultura

Gra internetowa „Przybysz z Siedmiogrodu”