“Rekord dla Niepodległej”

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”.

W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

Zwracamy się z prośbą do całej społeczności szkolnej w o przybycie tego dnia (9 listopada) do szkoły w strojach galowych z elementami patriotycznymi.

Jako szkoła świętująca Jubileusz 100. rocznicy upaństwowienia i nadania szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego weźmy czynny udział w tak ważnej dla naszej Ojczyzny uroczystości.

Zapraszamy!