Przekazanie władzy nowemu Przewodniczącemu SU

Ustępujący SU stworzył kreatywny zespół uczniów  z klasy III b. Bardzo sprawnie przeprowadził on wiele akcji takich jak: wyjścia do kina, konkursy z nagrodami czy akcje charytatywne, w których bito kolejne rekordy. Anna Miler zawsze godnie reprezentowała społeczność uczniowską na wielu uroczystościach łącznie z aktem przecinania wstęgi. Przewodnicząca nawiązała kontakty z firmami produkującymi bluzy i koszulki z logo szkoły dla klas młodszych.  Bardzo dobrze przeprowadzone dni otwarte w “Żółkiewskim” wywołały pochwały przychodzących na nie uczniów i ich rodziców. Anna zachęciła dwoje kandydatów, aby zwarli się w szrankach wyborczych, a przeprowadzona debata dała możliwość poznania kandydatów. W wyniku głosowania nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Mateusz Choiński uczeń 1eg, któremu została uroczyście przekazana władza przez pana Dyrektora Jacka Jagiełłę.
Życzymy Mateuszowi  życzymy cudownej przygody z samorządnością, a ja właśnie za to dziękuję

ustępujący opiekun SU Agnieszka Chojecka