Czytaj on-line

Drodzy użytkownicy biblioteki szkolnej!

W tej trudnej sytuacji, gdzie nie możemy się z Wami spotkać bezpośrednio w pomieszczeniu naszej biblioteki,  proponujemy skorzystać z portali, które pozwalają Wam na dostęp do książek on-line:

Wolne Lektury ; Lektury gov.pl ; Staropolska on-lineBiblioteka Literatury Polskiej w Internecie ; Filmoteka szkolna ; TVP Kultura ;

Czas również na chwilę wytchnienia i na coś  co nie jest związane z lekturą szkolną:

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach proponuje nową ofertę ebook.

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach oferuje różnorodne usługi online na czas zamknięcia jak również dostęp do książki elektronicznej

Portal Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki opracowany przez Kamila Śliwowskiego z KOED.

Kulturalne miejsca w sieci – zbiór linków w aplikacji Padlet

Bezpłatne e-booki w Bibliotece Narodowej

A może wizyta w e-muzeum?

Zachęcamy do korzystania z powyższych zasobów, a jeśli macie własne, ciekawe, sprawdzone miejsca w sieci to  zapraszamy do kontaktu z bibliotekarzem szkolnym po adresem  izabela. jachecka@zolkiewski.siedlce.pl w celu dodania Waszych propozycji.

23 kwietnia – Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek. 23 kwietnia to również symboliczna data dla literatury światowej. W tym dniu, w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego). Źródło : Lustro Biblioteki

Drodzy Maturzyści!

Zapraszamy od poniedziałku (27.04-2020r.) po odbiór świadectw ukończenia szkoły. Organizacja tego wydarzenia będzie zgodna z obecnymi zasadami bezpieczeństwa, a szczegóły zostaną Wam przekazane w dzienniku elektronicznym.

Prosimy również o zabranie ze sobą wszystkich książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Prosimy,  aby były one spakowane do przezroczystych reklamówek z umieszczoną w środku informacją: imię i nazwisko, klasa, tytuły oddawanych pozycji. Sposób przekazania tych pozycji zostanie również określony w informacji przekazanej przez dziennik elektroniczny.

Telefoniczna pomoc pedagogiczna i psychologiczna

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, uruchamiamy telefoniczną pomoc pedagogiczno – psychologiczną

Do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu: 510 914 761 w podanych poniżej godzinach jest pedagog szkolny pani Lidia Kadej; Poniedziałek – Wtorek   8:00 – 13:00 ;  Środa – Piątek  8:00 – 12:00 oraz psycholog pani Małgorzata Szymańska Gorzała – kontakt: malgorzata.szymanska-gorzala@poradnia.siedlce.pl

Pomoc można też uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach:
psycholog@poradnia.siedlce.pl lub pod numerem telefonu 532 150 014 codziennie w godz. 9-20.

Zabytek Zadbany 2020

Informujemy, że budynek naszej szkoły znalazł się na  liście obiektów, które przeszły procedurę formalną konkursu Zabytek Zadbany. W tym roku pierwszy etap formalny przeszły 63 obiekty z 16 województw. W dalszej części konkursu nastąpi ocena merytoryczna zgłoszonych do konkursu prac konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zabytki zgłaszane są w sześciu kategoriach.

Listę zabytków nominowanych do tytułu laureatów i wyróżnionych w konkursie Zabytek Zadbany poznamy 30 marca. Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, 21 kwietnia 2020 r. w Nowym Wiśniczu.

Zarządzenie Dyrektora IV LO w sprawie korzystania z obiektów szkolnych

W nawiązaniu do  powyższej informacji o zakazie korzystania  z obiektów szkolnych – zakaz dotyczy uczniów i osób z  zewnątrz  korzystających z obiektów szkoły (np. punkt gastronomiczny), chcących uzyskać informacje rekrutacyjną, zaświadczenie  itp.  natomiast nie dotyczy nauczycieli i pracowników szkoły. Szkoła jest zamknięta dla uczniów, natomiast nauczyciele pozostają w stanie gotowości do pracy.

Uwaga Rodzice! Informacja od Dyrekcji Szkoły

Szanowni Rodzice, Uczniowie!

Od 12 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu takie jak m.in.: zawieszenie zajęć w szkołach. Uwzględniając rekomendację ministerstwa edukacji szkoła jest zobowiązana przygotować się do kształcenia na odległość (zdalnego nauczania). W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania. Jednak już w tej chwili nauczyciele podjęli pierwsze działania aby wdrożyć nową formę nauczania. Uczniowie otrzymali od nauczycieli informacje, konkretne działania w zakresie realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego lub własnych pomysłów na realizację tego zadania. Dlatego tak ważnym jest, aby wszyscy uczniowie i rodzice mieli dostęp do dziennika elektronicznego za pośrednictwem, którego można prowadzić wymianę informacji pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz rodzicami.Ta nowa forma pracy wymaga jednak, aby uczeń miał zapewniony skromny, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu będzie mógł rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty. Bardzo ważnym jest umożliwienie stałego dostępu do Internetu za pośrednictwem, którego będzie wykonywał wiele zadań. Najlepiej jeśli będzie to własny pokój i własne biurko. Jeżeli w domu jest kilkoro dzieci do jednego biurka należy ustalić godziny pracy. Wysokość biurka i krzesła dostosować do wzrostu ucznia. Zadbać o to, aby światło padało od strony lewej (lub prawej jeżeli dziecko jest leworęczne).
Pamiętajmy, że bardzo często w tej nowej sytuacji będzie potrzebna uczniowi pomoc, ale to nie znaczy, że należy za niego odrabiać lekcje. Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa, przemyślana, nie może wyręczać dziecka z jego obowiązków. Uczniowie powinni przestrzegać następujących zasad:

Czytaj więcej