Nietypowa lekcja klasy 2bg

5 października za zgodą Dyrektora szkoły Jacka Jagiełły odbyła się prelekcja przeprowadzona przez kpt. Katarzynę Stępniak i ppor. Przemysława Turyka –  pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach. Rozszerzono wiedzę i umiejętności klasy 2 bg w zakresie pracy w tej instytucji i  wymaganiach rekrutacyjnych. Drugim modułem rozwijanym przez gości były zagadnienia resocjalizacji i ich skuteczności. Ostatnią kwestią poruszaną podczas spotkania było to, jak uchronić się przed łamaniem prawa. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali, zadawali pytania na temat zalet i wad pracy w więziennictwie oraz możliwościach rozwoju i awansu. Dziękujemy gościom za przybycie i bardzo merytoryczne prowadzenie tej wyjątkowej praktycznej lekcji, bo ważna kwestia dokonywania wyboru studiów zawodów i miejsca pracy może będzie dzięki temu łatwiejsza.

Organizator – nauczyciel historii i wos Agnieszka Chojecka