Przystanek Historia w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie

22 września klasa 1 b wybrała się na spotkanie z przeszłością. „Co kryją archiwa IPN” to był tytuł pierwszej lekcji stacjonarnej, podczas której uczniowie zapoznali się z metodami pracy bezpieki, tajnych współpracowników oraz metodami inwigilacji w PRL. Opowieść o bohaterskich działaniach Elżbiety Zawackiej, jedynej cichociemnej, kuriera, skoczka kobiety, głęboko oddanej służbie Polsce, była tematem prezentacji multimedialnej, którą przedstawiono uczniom.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się również ze strukturami ważnej dla historyka instytucji jaką jest IPN oraz metodami pracy archiwisty. W roli opiekuna pojechała pani Jolanta Nowosielska.

Kondolencje

26 września zmarła pani Wanda Kajda, długoletnia nauczycielka muzyki w IV Liceum. Szkolny chór pod jej przewodnictwem brał udział w licznych konkursach i zdobywał wiele nagród. Pamiętamy panią Wandę jako osobę zawsze uśmiechniętą, pomocną i empatyczną.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie.

Rada Pedagogiczna IV Liceum

Konkurs – Europejski Dzień Języków

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji został ogłoszony konkurs na najlepszą pracę plastyczną ilustrującą przysłowie, powiedzenie czy też cytat w jednym z języków obcych nauczanych w naszej szkole. Wpłynęło 17 prac konkursowych, które prezentujemy na wystawie w holu na pierwszym piętrze. Oceny prac dokonają nauczyciele języków obcych, a trzy najlepsze zostaną nagrodzone ocenami celującymi.  Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły w drugim tygodniu października.

Zapraszamy również do zapoznania się z gazetką (gablota naprzeciw biblioteki szkolnej) prezentującą korzyści z częstego czytania książek w językach obcych. Prezentowane tam, a jak również wiele innych, możecie wypożyczyć w bibliotece szkolnej.

II Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej

21 września klasa I d uczestniczyła wraz z wychowawcą p. Mariolą Duk i ks. Mariuszem Telaczyńskim w II Kongresie Kultury Diecezji Siedleckiej. Centralnym punktem była Msza św. w intencji ludzi kultury, której przewodniczył Ks. Biskup Kazimierz Gurda – Ordynariusz Diecezji Siedleckiej. W homilii pasterz kościoła siedleckiego podkreślił: „Kulturę tworzy człowiek, bo jest ona wytworem jego duchowego życia, a życie duchowe człowieka jest związane z jego relacją do Pana Boga…”

Uczniowie wysłuchali prelekcji: „Kultura w ujęciu św. Jana Pawła II”, „Arteterapia – terapia przez sztukę” oraz „Nowe media jako narzędzia upowszechniania sztuki i promocja twórców”. II Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej zwieńczył koncert w wykonaniu Zuzanny Małgorzaty Budzyńskiej (skrzypce) i Szymona Ogryzka (fortepian).

Ks. Mariusz Telaczyński

Prefekt IV LO

Zapraszamy do obejrzenia koncertu You Tube

Uroczystości w IV LO

17 września odbyło się ślubowanie klas pierwszych i uroczyste odsłonięcie popiersia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Rok 2020 na mocy uchwały Sejmu RP był ustanowiony Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ale wiele zaplanowanych działań edukacyjnych i kulturalnych z powodu pandemii nie doszło wówczas do skutku.

17 września uczniowie nie uczestniczyli w tradycyjnych lekcjach, ale wszyscy świętowaliśmy z trzech ważnych powodów: ślubowania klas pierwszych, odsłonięcia popiersia patrona szkoły, wręczenia pierwszej w historii szkoły nagrody im. Elżbiety Sargowickiej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele św. Stanisława w Siedlcach. Mimo niesprzyjającej aury, delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych w czasie II wojny światowej. Część oficjalną rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie klasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie. Z odwagą zobowiązali się strzec honoru szkoły, kształtować swoje umysły i charaktery oraz być wiernymi ideałom humanizmu. W dalszej części nauczyciel historii, pan Witold Bobryk przybliżył zebranym biogram i dokonania Hetmana Żółkiewskiego. Po tym wystąpieniu przy dźwiękach trąbki Pan Radosław Brzózka, szef gabinetu politycznego Ministerstwa Edukacji i Nauki wraz z zastępcą prezydenta miasta Siedlce, panem Robertem Szczepanikiem odsłonili popiersie patrona IV LO. Podczas uroczystości została też po raz pierwszy wręczona nagroda imienia Elżbiety Sargowickiej – zmarłej niedawno polonistki pracującej od lat w naszym liceum, zaangażowanej w popularyzację polskiej historii i kultury. Nagrodę dla wyróżniających się na tym polu uczniów ufundował minister edukacji, a wręczył ją pan Radosław Brzózka.

Pierwszą nagrodzoną w historii szkoły jest Zofia Drajkarz, uczennica klasy trzeciej. Zosia od początku nauki w IV LO brała aktywny udział w wielu konkursach historycznych o zasięgu ogólnopolskim. Jej pasją jest historia. Do tej pory nagrodzona została w takich konkursach jak: „Warszawa. Miasto pamięci”, „Bitwa warszawska w świadomości młodego pokolenia Polaków”, „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Artykuł Zofii poświęcony Bolesławowi Dębińskiemu, lekarzowi i naukowcowi zasłużonemu w walce z gruźlicą, absolwentowi siedleckiego gimnazjum, którego tradycje kultywuje nasza szkoła, został opublikowany w „Echu Katolickim”.

Zwieńczeniem uroczystości były wystąpienia Prezesa Stowarzyszenia „Żółkiewszczacy”, pana Przemysława Bugaja, absolwenta naszej szkoły oraz pana Michała Sargowickiego, syna zmarłej Elżbiety Sargowickiej. Obaj panowie opisywali różne działania śp. Elżbiety Sargowickiej, której inicjatywy staramy się kontynuować.

Podczas uroczystości Pan Radosław Brzózka, reprezentując Ministra Edukacji i Nauki, wręczył dyrektorowi Naszego Liceum dyplom uznania za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy a także kształtowanie postaw patriotycznych.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona historii naszego liceum, którą można jeszcze obejrzeć na pierwszym piętrze, w tak zwanym łączniku.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Prezydent Miasta Siedlce.

Wydarzenie relacjonowały lokalne media: „Tygodnik Siedlecki”, „Podlasie 24”, „Życie Siedleckie”, którym serdecznie dziękujemy z obecność.

Pamiętamy…

Uczniowie klasy III BG w dniu  uroczystości odsłonięcia popiersia Patrona, wręczenia Nagrody imienia Elżbiety Sargowickiej – zmarłej niedawno wieloletniej polonistki liceum, zaangażowanej w popularyzację polskiej historii i kultury oraz ślubowania klas pierwszych udali się na cmentarz i złożyli symboliczny wieniec i znicz, by w imieniu całej społeczności naszej Szkoły uczcić pamięć zmarłej Nauczycielki a swojej Wychowawczyni, Pani Elżbiety Sargowickiej.

Fotograficzna relacja z uroczystości

Zapraszamy do zapoznania się się z relacją fotograficzną z uroczystości odsłonięcia popiersia Patrona, wręczenia Nagrody imienia Elżbiety Sargowickiej – zmarłej niedawno wieloletniej polonistki liceum, zaangażowanej w popularyzację polskiej historii i kultury oraz ślubowania klas pierwszych.

Z okazji tej uroczystości szkoła dostała List Ministra Edukacji i Nauki, List Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Dyplom dla Pana Dyrektora Jacka Jagiełły od Ministra Edukacji i Nauki

Relacja na Regionalnym Portalu Informacyjnym Podlasie24

Relacja na Oficjalnym Portalu Miasta Siedlce

Wycieczka II A do Serpelic

W dniach 13-15 IX 2021 r. uczniowie klasy II A uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Serpelic. Korzystając z uroków piękna nadbużańskiej natury i ostatnich słonecznych, ciepłych dni, młodzież mile spędzała czas razem. Podczas tego pobytu odbyły się pierwsze zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej autorstwa pani Marzeny Czyżo pt. „Nie jestem sam, z klasą radę dam”. Jej celem było rozwijanie postaw społecznych i komunikacyjnych uczniów, poprawa dotychczasowych relacji, pomoc osobom nieśmiałym i wycofanym.

Uczniowie mieli okazję wspólnie spędzać czas podczas gier zespołowych i towarzyskich, spacerów, ognisk, czy rejsu po Bugu. Ta forma współpracy klasowej, w innej niż szkolna rzeczywistości, wpłynęła na lepsze poznanie się młodzieży, nawiązanie większych relacji koleżeńskich, a być może prawdziwych przyjaźni.

Opiekunami wycieczki były wychowawca klasy Małgorzata Michalak i Marzena Czyżo.

Pamiętamy o tych co odeszli…

10.09.2021 roku grupa uczniów klasy 1C z wychowawczynią panią Ewą Jagiełło porządkowała groby Żółkiewszczaków po wakacjach. Szczególnie dużo pracy było przy grobach ziemnych. Przed przystąpieniem do porządkowania uczniowie zapoznali się z krótką historią dotyczącą spoczywających osób przekazaną przez pana Wiesława Żukowskiego .

Dziękujemy zaangażowanym w te prace uczniom.