Wspólne projekty z UPH w Siedlcach

Razem łatwiej i ciekawiej – o tym przekonujemy się zawsze, współdziałając z jakąś instytucją administracyjną, edukacyjną, prawną oraz kultury. Poznajemy wtedy nowych wartościowych ludzi i ich szczególne osiągnięcia. Ta ważna instytucja jaką jest właśnie uniwersytet, dawniej i dziś, była zawsze wyjątkowym środowiskiem, inspirującym lokalne społeczności. Na wykłady Kultura Etrusków i Kultura Antycznego Rzymu zorganizowane najnowocześniejszymi metodami, którymi dysponuje obecnie uniwersytet, wybrała się klasa 1 b w dniu 5 listopada. Praca dydaktyczna, naukowa, badawcza może stać się pasją młodych ludzi, co mogli stwierdzić uczestnicy spotkania, wymieniając swoje wrażenia i spostrzeżenia.


Agnieszka Chojecka