Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne od 1974 r. Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a także Instytutu Pamięci Narodowej.

W środę odbyły się eliminacje szkolne. Polegały na stworzeniu pracy pisemnej na jeden z podanych tematów oraz odpowiedzi na pytania z historii na poziomie rozszerzonym oraz odpowiedzi ustnej na pytania dotyczące wybranego okresu historycznego, historii parlamentaryzmu czy regionalnej.

W eliminacjach brała udział Zuzanna Wesołowska z kl. 3B. Uczennica przygotowała pracę z zakresu historii regionu. W trakcie eliminacji uzyskała ilość punktów uprawniająca do uczestnictwa w etapie okręgowym.