Niech żyje Polska!

8 listopada 2019 roku o godz. 950 młodzież IV Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielami zorganizowała spotkanie patriotyczne z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczął Bartosz Piech, uczeń kl. III b, który przedstawił cel i program spotkania. W atmosferę świętowania wprowadziła wszystkich zebranych pieśń “Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu Izabeli Karbowiak (III a) przy akompaniamencie Aleksandry Leszczyńskiej (II b).

A później, właśnie co wydarzyło się później…? Otóż, połączone głosy uczniów klas I bg, II d, II b, I cp i III c – w liczbie 150. odśpiewały a cappella następujące pieśni: “Rotę”, “Pierwszą kadrową”, “Piechotę”, “Przybyli ułani”, “Marsz pierwszej Brygady”. Wspólne śpiewanie stworzyło niezwykły nastrój, który podtrzymywały wykonane przez muzyczny kwartet (Izabela Karbowiak, Aleksandra Leszczyńska, Natalia Sawicka, Bartosz Piech) pieśni “Major Ponury” i “Walczyk”. Poruszające spotkanie zakończył  przemówieniem pan dyrektor Jacek Jagiełło, podkreślając wagę świętowania, które łączy ludzi we wspólnotę. Jednocześnie poinformował o tym, że o godz. 1111cała społeczność szkolna odśpiewa hymn narodowy.

Na zakończenie należy także dodać, że oprawę plastyczną uroczystości przygotowali uczniowie klasy II b (Wiktoria Nitychoruk, Natalia Hepner, Damian Trubisz), a całość spotkania prowadzili nieocenieni Natalia Parapura i Bartosz Piech.

Elżbieta Sargowicka