Konkurs z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi

Powieś biało – czerwoną flagę 2. i 3. maja z okazji zbliżającego się patriotycznego święta uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3. maja. Konstytucja była prawdziwą rewolucją prawa i suwerenności narodu. Wprowadziła Monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy, a prawami obejmowała wszystkie stany społeczne. Dziedziczną  od tej pory monarchię wzmocniono oraz utworzono Straż Praw z ministrami odpowiedzialnymi przed parlamentem, co było elementem demokratyzacji społeczeństwa, w którym do tej pory prawa rządzących przysługiwały szlachcie. Jan Matejko namalował z tej okazji obraz „Uchwalenie Konstytucji 3. Maja”. Inspirując się tym obrazem napisz krótką pracę pisemną, wiersz, przygotuj prezentację multimedialną lub plakat. Prace przekaż pani Agnieszce Chojeckiej lub prześlij na e-mail agnieszka.chojecka@zolkiewski.siedlce.pl do 15 maja. Dla autorów atrakcyjne nagrody. 

Agnieszka Chojecka