II Edycja Szkolnego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”

1 (1)

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych i Stowarzyszenie „Żółkiewszczacy” ogłaszają konkurs na pracę plastyczną i literacką w dowolnej formie – np. rysunek, projekt graffiti, opis, opowiadanie, wiersz, refleksja, esej, kartka z dziennika.

Patronat nad konkursem objął
Prezydent RP Andrzej Duda

Prace należy złożyć do 3 marca 2017 roku w bibliotece szkolnej. Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy i cząstkowe oceny celujące z języka polskiego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Elżbieta Sargowicka, która zaprasza na konsultacje w razie wątpliwości i pytań. Regulamin konkursu

Pismo Prezydent RP