Konkurs fotograficzny

Przedłużamy przyjmowanie zgłoszeń konkursowych do 10 czerwca 2022 r! Chcielibyśmy zaprosić Was do zabawy polegającej na przebraniu się za jakąś postać z literatury anglojęzycznej oraz wykonaniu fotografii i wysłaniu jej na adres mailowy: izabela.jachecka@zolkiewski.siedlce.pl.

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.

2. Zadaniem konkursowym jest przebranie się za znaną postać z literatury anglojęzycznej, wykonaniu fotografii oraz przesłaniu jej w wersji elektronicznej na adres nauczyciela-bibliotekarza/anglisty: izabela.jachecka@zolkiewski.siedlce.pl.

W wiadomości należy podać autorów fotografii, klasę oraz tytuł zdjęcia w języku angielskim.

3. Możliwe jest wykonanie projektu w grupach do 3 osób.

4. Na konkurs można przesłać zdjęcia czarno – białe lub kolorowe, zdjęcia powinny być dostarczone w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg. Zdjęcia mogą być poddane obróbce w programach graficznych. Nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji.

5. Każdy uczeń lub grupa uczniów może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni (w budynku, na zewnątrz), dowolnym urządzeniem rejestrującym (aparat fotograficzny, telefon komórkowy)

6. Termin wykonania i przesłania pracy – 5 czerwca 2022. (przedłużony termin do 10 czerwca 2022r.)

7. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie zdjęcia oraz wykorzystanie danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko, klasa).

8. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury składające się z nauczycieli języka angielskiego uczących w naszej szkole.

9. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria: – zgodność z tematem – oryginalność – twórcze podejście do tematu – walory artystyczno-wizualne – jakość techniczna pracy

10. Komisja Konkursowa przyzna: I, II, III miejsce. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie. Najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone. Nauczyciele Angliści.