Konferencja „Skład żywności kluczem do jej jakości”

W dniu 7 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu edukacyjnego Emilii Anny Hulewskiej z klasy I C, która otrzymała stypendium w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021. Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat substancji chemicznych zawartych w żywności oraz ich wpływu na organizm człowieka. Stypendystka krótko zrelacjonowała realizację projektu i wygłosiła prelekcję pod tytułem „Skład żywności kluczem do jej jakości” (tytuł projektu). W spotkaniu wzięły udział zaproszone prelegentki w osobach pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach: pani prof. dr hab. inż. Katarzyna Antosik i pani mgr Katarzyna Kurowska (Instytut Nauk o Zdrowiu), pani dr Lucyna Dołowska–Żabka (Centrum Sportu i Rekreacji).

Tematem dominującym wszystkich wystąpień było zwrócenie uwagi na ścisły związek zdrowego odżywiania z aktywnością fizyczną i uświadomienie młodzieży, jak ważne jest zwracanie uwagi na składniki wchodzące w skład pożywienia. Wskazano również na to aby uważnie czytać i rozumieć informacje zawarte na etykietach kupowanych produktów spożywczych. Poza wysłuchaniem wykładów uczniowie klasy I C mieli dodatkowo możliwość dokonania samodzielnej analizy informacji na etykietach wybranych produktów pod czujnym okiem dietetyka – pani mgr Katarzyny Kurowskiej.