Informacja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16. 10. 2020 r. Dyrektor IV LO wprowadza nauczanie zdalne od dnia 19. 10. 2020r. Możliwość kontaktu rodziców i uczniów z nauczycielami odbywa się w tym czasie drogą elektroniczną. Informujemy również, że uruchomiona zostaje pomoc pedagogiczno-psychologiczna.

Do dyspozycji uczniów i rodziców jest pedagog szkolny pani Lidia Kadej (nr tel. 510 914 761) w godzinach: poniedziałek – wtorek 8.00-13.00; środa -piątek 8.00-12.00 oraz psycholog pani Małgorzata Szymańska -Gorzała, kontakt: malgorzata.szymanska-gorzala@poradnia.siedlce.pl

Jest możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej (poniedziałek 9.20-14.00; wtorek – piątek 9.00-14.00) z zachowanie reżimu sanitarnego i obecnością jednej osoby w tym samym czasie w lokalu biblioteki szkolnej