III Otwarte Mistrzostwa Siedleckich Szkół w Szachach Błyskawicznych

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach i Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce zapraszamy zainteresowanych Uczniów do wzięcia udziału w Otwartych Mistrzostwach Siedleckich Szkół w Szachach Błyskawicznych. Zgłoszenie należy wysłać do dnia 12 marca 2018 r. na adres zdzislawstefanoff@interia.pl lub na stronę WWW.chessarbiter.com. Ilość miejsc ograniczona! Zawody odbędą się 15.03.2018 w ZSP nr 4 Siedlce, ul. Józefa Bema 4.

Szczegółowy regulamin:

I ORGANIZATOR – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach, Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce

II TERMIN I MIEJSCE – 15.03.2018 r., godz. 9:30 ZSP nr 4 Siedlce, ul. J. Bema 4 (świetlica szkolna lub sala gimnastyczna. Zapisy od godz. 9:00

III CEL ROZGRYWEK- 1. Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Siedleckich Szkół.

2. Popularyzacja szachów w szkołach wśród dzieci i młodzieży

IV SYSTEM ROZGRYWEK- 1. Obowiązuje system szwajcarski – 9 rund.

2. Dana szkoła może wystawić maksymalnie do 5 zawodników.

V UCZESTNICTWO – Prawo uczestnictwa mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wstęp jest bezpłatny.

VI TEMPO GRY – Obowiązuje gra z zegarami szachowymi. Tempo gry – 10 minut na zawodnika.

VII OCENA WYNIKÓW – 1. O kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów.

2. Przy równej ilości punktów decyduje mały Buholz, następnie duży Buholz, progres, liczba zwycięstw.

VIII ZGŁOSZENIA – Zgłoszenia należy przesłać do dnia 12 marca na adres zdzislawstefanoff@interia.pl lub na stronę WWW.chessarbiter.com. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie pytania odnośnie imprezy można kierować pod numer telefonu 515 289 533.

IX NAGRODY – 1. Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą wręczane  medale i dyplomy.

2. Nagrody książkowe i puchary ufundowane będą przez Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce.

3. Ilość nagród może ulec zwiększeniu (ewentualni sponsorzy).

X SĘDZIOWANIE – Sędzia główny: Zdzisław Stefanoff.