Gospodarka przestrzenna na UPH

14 marca 2023 r. klasa II e uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach w ramach „Dnia z gospodarką przestrzenną”. Intencją organizatorów było zapoznanie uczniów szkół średnich z zagadnieniami kierunku studiów „gospodarka przestrzenna (pierwszego i drugiego stopnia). Uczniowie uczestniczyli w wykładach nt. wykorzystania metod komputerowych w projektowaniu terenów zieleni oraz teledetekcji środowiska. Podsumowaniem naszej wizyty na uczelni były aktywne warsztaty „Przedsiębiorczość to JA” , na których zaprezentowano istotę przedsiębiorczości jako pożądanych cech charakteru pomagających w podejmowaniu decyzji w środowisku rynkowym oraz w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Renata Zacharczuk

Sylwester Mosiej