EuroWeek – Szkoła Liderów

W dniach 10 – 14 marca zainteresowani uczniowie klas I oraz II wzięli udział w warsztatach EuroWeek, zorganizowanych przez Fundację „EuroWeek – Szkoła Liderów” z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej. Warsztaty były prowadzone w języku angielskim przez native speakerów z Indonezji, Meksyku, Indii, Węgier, Kenii oraz Zimbabwe. W ramach pięciodniowego pobytu w hotelu „Abis” uczniowie naszego liceum mieli niepowtarzalną okazję doskonalić swój warsztat językowy. Wolontariusze prowadzili zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Program „EuroWeek – Szkoła Liderów” obejmował 6 bloków tematycznych: praca w grupie – autoprezentacja, debata oxfordzka związana z aktualnymi problemami świata współczesnego, kierowanie, kultury świata, świat – stosunki międzynarodowe, liderstwo, studia i praca.

Pierwsze całodniowe warsztaty językowe rozpoczęliśmy rano rozgrzewką taneczną. Zapoznaliśmy się z uczniami z Krzeszowic w Małopolsce. Zwiedziliśmy atrakcje turystyczne Ziemi Kłodzkiej: Bramę Wodną, Basztę Kłodzką, Basztę Rycerską, Ratusz, Pręgierz na Małym Rynku oraz liczne szlaki turystyczne. Nasi uczniowie mieli również możliwość porozmawiania w małych grupach z wolontariuszami, a dzień zakończyliśmy tanecznie na dyskotece. Przyjechaliśmy tu w celu polepszenia umiejętności językowych, a wyjeżdżamy ze wspaniałymi wspomnieniami, bogatsi w nowe doświadczenia zdobyte na warsztatach. Poznaliśmy kreatywnych wolontariuszy i poszerzyliśmy grono naszych przyjaciół. Obóz „Euroweek – Szkoła Liderów” pozwala młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Zajęcia były prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń prowadzonych przez szkoleniowców Fundacji Euroweek.

Jolanta Nowosielska i Sylwester Mosiej