Europejski Dzień Języków

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To doskonała okazja, aby podkreślić jak wielkie znaczenie ma znajomość innych języków we współczesnym świecie oraz jakie możliwości przed nami otwiera. Święto to ma również na celu zwrócenie uwagi na różnorodność językową i kulturową Europy.

Aby włączyć się w obchody EDJO zachęcamy do wykonania pracy plastycznej. Należy wybrać przysłowie, wyrażenie idiomatyczne lub ulubiony cytat w jednym z nauczanych w naszej szkole języków (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski lub j.hiszpański), a następnie wykonać pracę ilustrującą wybrany przez nas aspekt językowy.

Prace zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w formacie minimum A3 dowolną techniką oraz dostarczone do dnia 23 września 2021 r. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języków obcych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną celującą lub bardzo dobrą z języka obcego i znajdą się na wystawie szkolnej. Oceniana będzie poprawność językowa, estetyka pracy oraz twórcze podejście do tematu.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody EDJO!