Dobry Temat – program profilaktyki

Dbałość o zdrowie psychiczne naszych uczniów i rozwijanie ich kompetencji emocjonalno-społecznych jest dla szkoły bardzo istotne, dlatego w ubiegłym roku szkolnym uczniowie, nauczyciele IV LO (6 wybranych klas) przystąpili do realizacji programu Dobry Temat.

Doby Temat to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (14-19 lat). Był on realizowany przez wychowawców, na lekcjach wychowawczych, w formie filmów i specjalnie opracowanego przez profilaktyków scenariusza. Rodzicom również zostały przybliżone treści programu w specjalnie przygotowanym dla nich filmie.

Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami, minimalizowania czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwiają niwelowanie negatywnych skutków, jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. Dobry Temat pomaga wzmacniać poczucie własnej wartości oraz uczy: zarządzania emocjami, radzenia sobie z przemocą, rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji,wyznaczania celów, stawiania czoła wyzwaniom.

Nauczyciele odbyli szkolenia przygotowującego do przeprowadzenia Programu i uzyskali certyfikat. Gościliśmy również w szkole Pana Piotra Szwędrowskiego – pomysłodawcę i menadżera programu Dobry Temat, który zapoznał uczniów z założeniami i motywował korzystania z jego treści. W ciągu roku szkolnego, dzięki zaangażowaniu wychowawców, program został zrealizowany, a na początku bieżącego roku szkolnego dokonaliśmy jego ewaluacji.

Małgorzata Szymańska-Gorzała- Koordynator Programu