Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce

rada_miasta-460x345W związku z upływem VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce na początku listopada odbędą się w naszej szkole wybory do kolejnej kadencji. Na podstawie Ordynacji Wyborczej „Radnym może być każdy uczeń szkół ponadgimnazjalnych miasta Siedlce w wieku od 16 do 20 lat.” Kadencja Radnych trwa dwa lata. Społeczność uczniowska Szkoły wybiera dwóch przedstawicieli do Rady.
Celem działania Rady jest m.in. reprezentowanie interesów młodzieży, promocja kultury, działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych, zapewnianie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji. Dokładny termin wyborów zostanie podany do wiadomości w najbliższym czasie. Kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta prosimy o zgłaszanie się do wychowawców lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego.