Sesja Rady Miasta Siedlce

Uczniowie klasy 3 b wzięli udział w posiedzeniu tego bardzo ważnego organu władzy samorządowej. Radni współpracują z innymi miastami nawet poza granicami Polski. Podczas tego spotkania byliśmy świadkami tłumaczonej na język polski sesji on-line z zaprzyjaźnioną niemiecką radą. Członkowie rady podejmują decyzje i uchwały dotyczące bardzo ważnych kwestii budżetowych, mienia miasta, medali oraz odznaczeń. Uczniowie mogli przyjrzeć się pracy radnych z powodu jawności sesji. Klasa humanistyczna mogła rozpatrzeć możliwość skorzystania z biernego prawa wyborczego, czyli kandydowania do rady w przyszłości.

Agnieszka Chojecka

Ubezpieczenia bez tajemnic

W piątek 22 września odbyło się spotkanie uczniów IV LO z p. Agnieszką Drzewowską – koordynatorem ZUS ds. komunikacji społecznej i edukacji w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. W spotkaniu uczestniczyły klasy: II A, II B oraz IV C. Tematem spotkania były ubezpieczenia i ich rola w pracy zawodowej młodego człowieka. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując krzyżówkę, którą przygotował zaproszony gość.

Sylwester Mosiej

Projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

W dniach 17.-21.09.2023 r. przebywała w IV LO w ramach projektu wymiany młodzieży, przygotowanego przez P. Ewę Jagiełło i P. Mariolę Duk, grupa 16 uczniów i 2 opiekunów ze szkoły Kӓthe-Kollwitz-Gesamtschule w Mühlenbeck (Niemcy). Niemiecka młodzież spędzała czas z naszymi uczniami, poznając nasz kraj, język i kulturę. Z polskiej strony w wymianie uczestniczyło 16 uczniów IV LO z 2 opiekunami. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy też jedną uczennicę z ZSP nr 2 w Siedlcach.

Program rozpoczęliśmy warsztatami ceramicznymi, na których lepiliśmy z gliny kominki, skarbonki i figurki. Okazało się, że wszyscy uczestnicy mają talent artystyczny. Następnie nasi goście mieli okazję wziąć udział w lekcji języka angielskiego (za serdeczne przyjęcie niemieckich uczniów u siebie na lekcji dziękujemy P. K. Herbie, P. M. Kowalik, P. A. Korniluk i P. M. Michalak). Kolejny dzień spędziliśmy w Warszawie spacerując, niestety w deszczu, i podziwiając naszą stolicę z tarasu widokowego PKiN. Przez wszystkie dni trwania spotkania przygotowywaliśmy mini-projekt z „Lokomotywą” w tle, który zaprezentowaliśmy społeczności szkolnej. Niemieccy uczniowie pochwalili się nową umiejętnością czytania po polsku Pokazaliśmy też gościom Siedlce, a polscy uczniowie zaprezentowali po niemiecku i po polsku najciekawsze zabytki miasta. Jednym z najatrakcyjniejszych punktów programu okazała się wizyta w rodzinach polskich uczestników na uroczystej kolacji. Niemieccy uczniowie byli pod wrażeniem suto zastawionych stołów i gościnności Polaków. Dzięki spontanicznie odtańczonej „belgijce” i innym grupowym tańcom wszyscy uczniowie IV LO mogli przez chwilę stać się uczestnikami naszej wymiany, tańcząc razem z nami.

Bardzo dziękujemy Urzędowi Gminy Skórzec oraz firmie MIL-MAR za finansowe wsparcie naszego projektu! Bez Waszej pomocy nasz program byłby o wiele uboższy! Naszą wymianę wsparła też merytorycznie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dziękujemy!

Ewa Jagiełło – koordynator wymiany

Dobry Temat – program profilaktyki

Dbałość o zdrowie psychiczne naszych uczniów i rozwijanie ich kompetencji emocjonalno-społecznych jest dla szkoły bardzo istotne, dlatego w ubiegłym roku szkolnym uczniowie, nauczyciele IV LO (6 wybranych klas) przystąpili do realizacji programu Dobry Temat.

Doby Temat to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (14-19 lat). Był on realizowany przez wychowawców, na lekcjach wychowawczych, w formie filmów i specjalnie opracowanego przez profilaktyków scenariusza. Rodzicom również zostały przybliżone treści programu w specjalnie przygotowanym dla nich filmie.

Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami, minimalizowania czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwiają niwelowanie negatywnych skutków, jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. Dobry Temat pomaga wzmacniać poczucie własnej wartości oraz uczy: zarządzania emocjami, radzenia sobie z przemocą, rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji,wyznaczania celów, stawiania czoła wyzwaniom.

Nauczyciele odbyli szkolenia przygotowującego do przeprowadzenia Programu i uzyskali certyfikat. Gościliśmy również w szkole Pana Piotra Szwędrowskiego – pomysłodawcę i menadżera programu Dobry Temat, który zapoznał uczniów z założeniami i motywował korzystania z jego treści. W ciągu roku szkolnego, dzięki zaangażowaniu wychowawców, program został zrealizowany, a na początku bieżącego roku szkolnego dokonaliśmy jego ewaluacji.

Małgorzata Szymańska-Gorzała- Koordynator Programu

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

12 września liczna reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”. W tym roku razem z Siedlecką Grupą Literacką Witraż „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej przeczytała aktorka Olga Bończyk oraz zaproszeni goście – m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Robert Szczepanik i Naczelnik Gabinetu Prezydenta Aneta Krajewska.

Grającym role postaci „Nad Niemnem” należą się wyrazy uznania i podziękowania za duże zaangażowanie i chęć jak najwierniejszego odwzorowania bohaterów literackich. Występ naszych uczniów i stroje z epoki wzbudziły zainteresowanie zgromadzonej publiczności.

Fotorelacja Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Spotkanie ze Steffenen Möllerem

13.09.2023 r. odwiedził naszą szkołę na zaproszenie P. Ewy Jagiełło, Pan Steffen Möller – pisarz, kabareciarz, osobowość telewizyjna, a nam najbardziej znany jako Stefan z serialu „M jak Miłość „. Pan Steffen zwiedził naszą  szkołę oraz spotkał się z pracownikami szkoły i uczniami. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem jego poczucia humoru, ciepła, optymistycznego spojrzenia na świat i dystansu do siebie.

Panie Steffenie, dziękujemy za odwiedzenie nas, co było miłym przerywnikiem w naszej szkolnej pracy i zapraszamy do nas w przyszłości!

Ewa Jagiełło 

Znajomość listami pisana

Uczniowie klasy I A uczestniczący w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) wezmą udział w międzyszkolnej korespondencji z uczniami I klasy Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych z oddziałami integracyjnymi nr 4 w Zamościu. Podczas tych zajęć uczniowie zajmą się pisaniem do siebie listów, pocztówek Wymiana listowa odbywać się będzie pomiędzy dwiema miejscowościami: Siedlcami i Zamościem. Niniejsza wymiana korespondencyjna ma na celu szerzenie idei integracji rówieśniczej oraz propagowanie tradycyjnych metod komunikowania się. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nawiązywania wzajemnych pozytywnych relacji rówieśniczych, poznania siebie i miejscowości w których się uczą z wykorzystaniem tradycyjnej metody wymiany informacji.

Sylwester Mosiej

26 września – Europejski Dzień Języków Obcych

Drodzy Uczniowie!

Jak co roku wraz z milionami Europejczyków obchodzimy Europejski Dzień Języków. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodność językową i kulturową Europy. Z tej okazji ogłaszamy KONKURS dla klas 1 – 3. Głównym celem konkursu jest wykonanie PLAKATU promującego uczenie się języków obcych nauczanych w naszej szkole (j.angielski, j. niemiecki, j. rosyjski lub j. hiszpański).

Prace zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w formacie minimum A3 dowolną techniką oraz dostarczone do dnia 22 września 2023 r. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języków obcych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną celującą lub bardzo dobrą z języka obcego i znajdą się na wystawie szkolnej. Oceniana będzie poprawność językowa, estetyka pracy oraz twórcze podejście do tematu. 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!