Kolejne sukcesy Zofii Drajkarz

Pomimo wprowadzania kolejnych obostrzeń sanitarnych nie zaprzestano organizowania konkursów dla młodzieży szkolnej. Różnica polega tylko na tym, że ogłaszanie wyników odbywa się teraz drogą online, a nagrody doręcza się za pośrednictwem poczty.

W trakcie obecnego semestru Zofia Drajkarz z klasy II Ep (językowej), stypendystka Prezydenta Miasta Siedlce, zajęła II miejsce w konkursie „Bitwa warszawska w świadomości młodego pokolenia Polaków” oraz otrzymała wyróżnienie w konkursie „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Pierwszy konkurs został zorganizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Nasza uczennica zgłosiła pracę w kategorii „Gazetka”. Była jedyną finalistką spoza grona uczniów krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, którzy w tej kategorii zajęli I i III miejsce oraz otrzymali wyróżnienie. Drugi konkurs, który w tym roku otrzymał status ogólnopolskiego, realizowało Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, funkcjonujące w ramach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zofii Drajkarz, jako jednej z pięciu uczestniczek, przyznano wyróżnienie w kategorii „Praca literacka”. W tej kategorii odnotowano najwięcej zgłoszonych prac konkursowych, a liczba wyróżnień świadczy o ich wysokim poziomie. Wśród laureatów najliczniej reprezentowane były uczennice Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które otrzymały trzy pierwsze nagrody.

Opiekunem naszej finalistki w obu konkursach był Witold Bobryk, nauczyciel historii.

Zofii Drajkarz życzymy dalszych sukcesów.