“Żywa lekcja” historii

10 grudnia uczniowie klasy 1b i 3b wraz z polonistami uczestniczyli w lekcji żywej historii, trzy-godzinnym spotkaniu online pt. “Kurs przetrwania pod Chocimiem“. Zajęcia zrealizowane były w ramach projektu “Chocim. Potęga husarii – projekt edukacyjny w Roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego”. Lekcje przeprowadzili edukatorzy ze stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej. Spotkanie odbyło się na platformie zoom.us
Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła otrzyma od organizatora grę planszową stanowiącą główną cześć projektu “Chocim. Potęga husarii…” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
n-l języka polskiego Marta Kubiszyn