“Żółkiewski” oficjalnie otwarty

Po dziewięciu trudnych latach prowadzenia szkoły na obrzeżach Siedlec dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi szkoły, uczniowie i rodzice z wielkim wzruszeniem świętowali oficjalne otwarcie zrewitalizowanego zabytkowego budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Wiele lat upłynęło zanim przywrócono blask najstarszej szkole ponadpodstawowej w Siedlcach, a gmach usytuowany u zbiegu ulic Konarskiego i Asłanowicza, nazywany perłą architektoniczną Siedlec, mógł napawać dumą siedlczan i mieszkańców regionu. 

18 września 2019 roku uroczyście powitaliśmy zacnych gości oraz całą społeczność szkolną w pałacowych murach Naszej Szkoły. Świąteczny dzień rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele pw. Św. Stanisława Bp. Męczennika. Mimo że aura nie była sprzyjająca, radosną kolumną przeszliśmy przed budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego przy ul. Konarskiego 1. W pierwszej części uroczystości odbyło się złożenie wiązanek i zapalenie znicza pod tablicą pamięci, ślubowanie klas pierwszych a także przecięcie wstęgi. Poświęcenia budynku szkolnego dokonał ks. kanonik Marek Skwierczyński. Dyrekcja szkoły – p. Jacek Jagiełło i p. Zygmunt Łaszczyk uroczyście wprowadziła gości, nauczycieli i uczniów przez historyczne drzwi do wnętrza budynku.

Drugą część uroczystości wypełniły przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły, pan Jacek Jagiełło, który podkreślił, że odrestaurowany „Żółkiewski” jest spełnieniem jego marzeń, chociaż jako „wielka rzecz powstawała w trudzie i długo”. Głos zabierali także poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski, senator Rzeczypospolitej Polskiej pan Waldemar Kraska, posłanka na Sejm pani Kamila Gasiuk-Pihowicz, członek zarządu województwa mazowieckiego pani Janina Orzełowska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty pani Dorota Skrzypek, Prezydent Miasta Siedlce w latach 2006-2018 pan Wojciech Kudelski, Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik, Wójt Gminy Siedlce pan Henryk Brodowski, pan Mirosław Starczewski reprezentujący Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, Prezes Stowarzyszenia „Żółkiewszczacy” pan Przemysław Bugaj, pana Krzysztof Wasilewski przedstawiciel konsorcjum, pan Michał Żuk reprezentujący sieć placówek Centrum Medyczno-Diagnostyczne, pani Lidia Sawczuk – dyrektor Liceum nr 2 we Lwowie, absolwent naszego licem pan Wiesław Łuka, pani Marzena Mazurek, która ofiarowała szkole namalowany przez siebie portret Hetmana St. Żółkiewskiego, Pan Dariusz Bielecki z Chorągwi Jazdy Rzeczpospolitej, który ofiarował kopię obrazu “Bitwa pod Kłuszynem”. Zaproszeni goście nie kryli zauroczenia wnętrzem budynku. Życzyli szkole dalszego rozwoju i gratulowali dotychczasowych osiągnięć.

W tak uroczystym dniu, który wypełnił piękne karty historii Naszej Szkoły Kapituła Hetmańska uhonorowała osoby szczególnie zasłużone dla szkoły. Dyrekcja szkoły wręczyła sześć statuetek „Hetmana” i siedem pamiątkowych medali a obdarowani złożyli wpis do Księgi Hetmańskiej. Statuetkę „Hetmana” otrzymali: pani Janina Ewa Orzełowska, pan Andrzej Sitnik, pan Mirosław Starczewski, pan Krzysztof Wasilewski, pan Krzysztof Redesiuk i pan Adam Sabiniak.
Medal natomiast został przyznany: pani Annie Więckiewicz naczelnikowi Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Siedlce, pani Elżbiecie Wierzbickiej kierownikowi Referatu Inwestycji Urzędu Miasta Siedlce, panu Tomaszowi Kluczkowi z Referat Inwestycji Urzędu Miasta Siedlce, pani Barbarze Kowal naczelnikowi Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Siedlce, panu Pawłowi Mazurkiewiczowi dyrektorowi Gabinetu Ministra Energii, panu Pawłowi Krzyżaniakowi Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Specjalne podziękowanie za zaangażowanie w projekt rewitalizacji IV Liceum Ogólnokształcącego dyrektor szkoły skierował w stronę ministra energii pana Krzysztofa
Tchórzewskiego i prezydenta Miasta Siedlce w latach 2006-2018 pana Wojciecha Kudelskiego.

Uroczystość zakończyła się muzyczną ucztą w wykonaniu uczniów i absolwentów IV Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Szczególnie dziękujemy panu Pawłowi Sulejowi, absolwentowi naszej szkoły z roku 2001, aktualnie wicedyrektorowi Szkoły Muzycznej w Siedlcach i pani Dominice Sobiesiak, absolwentce z roku 2019.
Uczestnicy wydarzenia mieli też okazję obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą historii szkoły i modernizacji budynku, zwiedzić nowoczesne sale lekcyjne oraz Izbę Pamięci. Na działania rewitalizacyjne obiektu IV Liceum miasto Siedlce otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20 za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 6.607.586,71 zł w tym: z Unii Europejskiej – 4.999.901,38 zł oraz z budżetu państwa – 1.607.685,33 zł. Dodatkowo IV Liceum Ogólnokształcące otrzymało dotację od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w wys. 900.000 zł na nowe okna i dach w istniejącym budynku.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wykonawców remontu, konsorcjum firm, gdzie LIDEREM była firma MAL – POL Sp. z o.o. oraz partnerów: Zakładu Usług lnżynieryjnych Krzysztof Redesiuk, Firmy Remontowo – Budowlanej MAL – POL Krzysztof Wasilewski oraz firmy KORONTO Sp. z o.o. za sprawny przebieg prac.

Bardzo dziękujemy uczniom zaangażowanym w organizację uroczystości: prowadzącym – Wiktorii Nitychoruk i Bartoszowi Piechowi, wokalistom – Natalii Parapurze, Izabeli Karbowiak i Konstantemu Musiejowi, obsługującemu sprzęt nagłaśniający Dominikowi Chacińskiemu, pilnującym porządku uczennicom klasy IIe a także uczennicom i uczniom klasy IIa wręczającym gościom kwiaty. To wielki zaszczyt być uczniem najstarszej szkoły średniej w Siedlcach, szkoły, w której kultywowane są fundamentalne wartości: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, tradycja i patriotyzm.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik, Prezydent Miasta Siedlce pan Andrzej Sitnik, Mazowiecki Konserwator Zabytków pan profesor Jakub Lewicki i Mazowiecki Kurator Oświaty pani Aurelia Michałowska.