Zmiany w Stowarzyszeniu “Żółkiewszczacy”

11140044_808984979209108_7758518054243792255_n (1)22 września 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia “Żółkiewszczacy” w związku z zakończeniem kadencji obecnego zarządu. W wyniku głosowania został wybrany nowy zarząd w składzie: prezes – Przemysław Bugaj; wiceprezesi: Elżbieta Sargowicka, Ewa Jagiełło; skarbnik – Katarzyna Herba; sekretarz – Agnieszka Chojecka; członkowie: Marta Kubiszyn, Adam Bogucki, Dawid Paniak, Paweł Wyrzykowski. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą się włączyć do prac stowarzyszenia o zapoznanie się ze statutem i zasadami członkostwa. Informacje są dostępne TUTAJ.