Zmarł mjr Tadeusz Sobieszczak – absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

W dniu wczorajszym, 3 czerwca zmarł

Honorowy Obywatel Siedlec, członek Oddziałów Partyzanckich „Zenona” i  „Groźnego”z 4 Pułku Ułanów Jazłowieckich Armii Krajowej 

Tadeusz Sobieszczak. Miał 93 lata.

Tadeusz Sobieszczak urodził się 1 grudnia 1924 r. w Siedlcach. Jego ojciec, Jan Sobieszczak był pierwszym w Siedlcach chirurgiem po odzyskaniu niepodległości. Tadeusz Sobieszczak uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 9 zwanej Szkołą Ćwiczeń lub Ćwiczeniówką. Działała przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja 48 w Siedlcach. Ćwiczeniówkę ukończył w 1936 r. Do wybuchu wojny ukończył dwie klasy realnego (matematyczno-przyrodniczego) Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Syn pana mjr Tadeusza Sobieszczaka – Krzysztof i synowa Jadwiga są nauczycielami IV Liceum. Pan Krzysztof Sobieszczak był dyrektorem IV  Liceum im. Hetmana S. Żółkiewskiego w Siedlcach  w latach 1991- 1995.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci pana mjr Tadeusza Sobieszczaka, chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia od całej społeczności szkolnej rodzinie naszego absolwenta.

Wspomnienia mjr Tadeusza Sobieszczaka o nauce w Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Biografia mjr Tadeusz Sobieszczaka jest dostępna na Stronie Miasta Siedlce