Zapraszamy na zebranie

wywiadówka10. 09. 2015 r.(czwartek) o godzinie 1630 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.

W auli nr 101 nastąpi przedstawienie rodzicom Rady Pedagogicznej, zapoznanie z historią szkoły, z założeniami edukacyjnymi na rok szkolny 2015/2016 oraz zasadami działania dziennika elektronicznego.

Po części ogólnej nastąpi spotkanie z wychowawcami klas.