Zainspirowani romantyzmem-konkurs

Konkurs „Zainspirowani romantyzmem”był realizowany w ramach działań promujących czytelnictwo w związku z udziałem biblioteki IV LO im. Hetmana S. Żółkiewskiego w Siedlcach w programie

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3

W konkursie wyłoniono następujących zwycięzców: Oliwia Golwiej kl. IIA, Marta Soćko kl. IIB, Weronika Rozbicka kl. IIB, Klaudia Gadomska kl. IIA, Oliwia Ługowska kl. IIA, Aleksandra Cieloch kl. II A, Sara Warchoł kl. IIB

Nagrody książkowe zakupione w ramach w/w programu zostały przekazane na uroczystości zakończenia roku szkolnego.