Zagłosuj, oddaj swój głos na pracę koleżanki

Wasza koleżanka Aleksandra Śledź z klasy III c wykonała pracę plastyczną na konkurs dla wolontariuszy „ Sztuka Pomagania”.Praca jest udostępniona na portalu Caritas i korytarzu szkolnym w gablocie obok sali 117. GŁOSUJEMY W DNIACH 5-18 XII.

https://www.facebook.com/SzkolneKołaCaritasDiecezjiSiedleckiej

Doceńmy pracowitość i pomysłowość Oli. Liczymy na Waszą pomoc. Prośbę kierujemy do całej społeczności szkolnej naszego liceum.

Wolontariusze i Opiekun Szkolnego Koła Caritas i Wolontariatu Marzena Czyżo