Zadbajmy o groby “Żółkiewszczaków”

Zachęcamy do odwiedzenia 1 listopada grobów osób związanych z naszym Liceum. Przedstawiamy listę osób wraz z numerami, które prezentują usytuowanie poszczególnych pomników na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach przy ul. Cmentarnej 46.

1. Mieczysław Asłanowicz; 2. Karol Piechowski; 3. Koronat Piotrowski; 4. Bogdan Lodwich; 5. Czesław Korniluk; 6. Jan Krawczyk; 7. Stefan Bereza; 8. Jaś Krakówka, 9. Dmitrij Fedorowicz Komaryniec; 10. Tadeusz Chrostowski; 11. Ivan Grigorjewicz Abramowicz; 12. Natalia Zbucka; 13. Stefan Radman; 14. Tadeusz Michałowski.

Przedstawiamy plany cmentarza przy ul. Cmentarnej w Siedlcach z zaznaczonymi miejscami grobów pod opieką szkolnej społeczności.
26 października ponownie klasa 1D była  na cmentarzu w celu dokonania dodatkowych poprawek – wygrabienia  liści, umieszczeniu na grobach jodłowych gałązek. Uporządkowaliśmy również jeden z sąsiednich zaniedbanych  grobów, który zainteresował naszych uczniów – grób generała majora wojsk rosyjskich Eliasza  Kozłowskiego zmarłego w 1915 roku.
Uczniowie włożyli dużo pracy w uporządkowanie grobów, za co jako opiekun bardzo dziękuję.

Wiesław Żukowski