Zachęcamy do udziału w konkursie

W 2019 roku przypada Jubileusz 50 lecia istnienia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Chcielibyśmy, aby pozostał trwały ślad po tym wydarzeniu. Dlatego postanowiliśmy ogłosić Konkurs na Ekslibris Biblioteki Głównej UPH.

Nasze przedsięwzięcie ma na celu: wybór w ekslibrisu, który będzie używany do znakowania i identyfikacji księgozbioru Biblioteki, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie projektowania i twórczego myślenia, promocję kultury czytelniczej, kształtowanie nawyku poszanowania książki.

Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież wszystkich siedleckich szkół, w następujących kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy VIII), gimnazja (klasy III), szkoły średnie (klasy I-III). Prace konkursowe można składać do 31 marca 2019 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biblioteką szkolną IV LO.