Zabytek Zadbany 2020

Informujemy, że budynek naszej szkoły znalazł się na  liście obiektów, które przeszły procedurę formalną konkursu Zabytek Zadbany. W tym roku pierwszy etap formalny przeszły 63 obiekty z 16 województw. W dalszej części konkursu nastąpi ocena merytoryczna zgłoszonych do konkursu prac konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zabytki zgłaszane są w sześciu kategoriach.

Listę zabytków nominowanych do tytułu laureatów i wyróżnionych w konkursie Zabytek Zadbany poznamy 30 marca. Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, 21 kwietnia 2020 r. w Nowym Wiśniczu.