Wyniki wyborów

W piątek 24 października odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Z prawa do głosowania skorzystało 208 uczniów i frekwencja wyborcza wyniosła 53,3 %.
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Szymon Ciok z klasy IId,który uzyskał 126 głosów co stanowi 60,5 % wszystkich oddanych głosów.
Pozostali kandydaci uzyskali:Daniel Ogrodnik z klasy IC – 65 głosów = 31,25%, Karolina Płotczyk z klasy Id – 14 głosów = 6,75%, 3 głosy (1,5%) zostały unieważnione.