Wyniki wyborów

wybory17 listopada wybieraliśmy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Z prawa do głosowania skorzystało 272 uczniów. Frekwencja wyborcza wyniosła 64 %. Przewodniczą Samorządu Uczniowskiego została

Aleksandra Wyrębiak z klasy IId,

która uzyskała 177 głosów co stanowi 65 % wszystkich oddanych głosów.

Gratulujemy : )

 Na Wojciecha Jakimiuka głosowało 87 uczniów (32% głosów) 8 głosów (3%) zostało unieważnionych.