rok założenia 1844

“…Młode lata swe naukami poleruj,

nie daj się nikomu w młodości twojej od tego odwodzić…”

(z listów Żółkiewskiego do syna)