Wiedeńskie szkolenie

20161009_142004W ramach projektu Erasmus +  „ Dziś zadbajmy o jutro – innowacje w nauczaniu” odbyłam w październiku 2016 roku dwutygodniowy kurs metodyczny z języka niemieckiego w austriackiej szkole językowej „ActiLingua” w Wiedniu. Wspomniane szkolenie umożliwiło mi poznanie innowacyjnych metod nauczania przedmiotu, odświeżyło umiejętności językowe, pogłębiło wiedzę na temat kultury i codziennego życia Austriaków. Międzynarodowy charakter projektu przyczynił się także do nawiązania wielu kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą między szkołami.

Zdobyta wiedza podczas pobytu w mieście uznanym za jedno z największych centrów kultury Europy, pozwoliła mi na uatrakcyjnienie zajęć z młodzieżą. Warto też dodać, że swoimi doświadczeniami podzieliłam się z nauczycielami podczas szkolenia „ Współpraca międzynarodowa szkoły” zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział Siedlce (04.11.2016 r.). Również 15.11.2016 r. miałam okazję przedstawić Radzie Pedagogicznej IV LO im. Hetmana St. Żółkiewskiego w Siedlcach prezentację na temat mojego pobytu i zachęcić koleżanki i kolegów do wzięcia udziału, w tym lub w podobnych projektach. Zdobyte przeze mnie doświadczenie pozwala mi na doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej, a tym samym podnosi jakość oferty edukacyjnej szkoły.

Mariola Duk

A tak było w Wiedniu…Galeria zdjęć