W rodzinnym kręgu

W najnowszym numerze „Prac Archiwalno-Konserwatorskich”, wydawanych przez Archiwum Państwowe w Siedlcach, ukazał się artykuł Witolda Bobryka, nauczyciela historii w naszym Liceum, poświęcony Feliksowi Kalińskiemu (1892-1959), kawalerowi Krzyża Srebrnego Orderu „Virtuti Militari” oraz Krzyża Niepodległości z Mieczami, żołnierzowi oddziału detaszowanego Legionów Polskich i katorżnikowi. Jego czterech synów uczęszczało do Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Feliks Kaliński, syn powstańca styczniowego, pochodził z Łukowa, gdzie ukończył progimnazjum. Na jesieni 1905 r., jako dwunastoletni uczeń, wziął udział w strajku. Później współorganizował skauting łukowski. Po wybuch I wojny światowej kilkakrotnie podejmował próby przekroczenia frontu w celu przedostania się do Legionów Polskich. Dwukrotnie został aresztowany, ale za każdym razem udawało mu się zbiec. Ostatecznie został przyjęty do oddziału detaszowanego (wydzielonego) Legionów Polskich, działającego na tyłach wojsk rosyjskich. W czerwcu 1915 r. podczas próby zatrzymania we wsi Przygody koło Suchożebr został ciężko ranny. Kilka miesięcy później został skazany na karę śmierci, którą w akcie łaski zamieniono na dwadzieścia lat katorgi. Karę odbywał w więzieniu smoleńskim, z którego został zwolniony po rewolucji lutowej. W 1920 r. walczył w szeregach 45 Pułku Piechoty. W okresie międzywojennym był nauczycielem w Szkole Powszechnej w Trzebieszowie (pow. łukowski). Po wojnie uczył matematyki w Szkole Podstawowej nr 6 w Siedlcach.

W latach międzywojennych naukę w Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego podjęło jego trzech synów: Ludomir (ur. 1922), Wojciech (ur. 1925) i Stanisław (ur. 1926). Podczas II wojny światowej wszyscy byli żołnierzami Armii Krajowej. Wojtek za działalność niepodległościową został aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz, skąd następnie trafił do Natzweiler, Buchenwaldu, Mittelbau i Belsen, gdzie zmarł z wycieńczenia wkrótce po wyzwoleniu. Po wojnie do naszego Liceum uczęszczał Józef Kaliński (ur. 1935), najmłodszy syn Feliksa.

Link do artykułu