VII Zjazd Absolwentów – relacja zdjęciowa

11 października 2014 roku odbył się VII Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Gimnazjum oraz Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Oficjalna uroczystość miała miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, gdzie zaproszeni goście i uczestnicy zjazdu mogli się spotkać, wysłuchać okolicznościowych przemówień i powspominać szkolne lata. Po Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym wszyscy udali się do historycznej siedziby Liceum przy ul. Konarskiego 1, aby tam uczestniczyć w apelu poległych i złożyć kwiaty pod upamiętniającą ofiary wojny tablicą.

Do obejrzenia relacji zdjęciowej z tej uroczystości zapraszamy na blog pana Janusza Wilczyńskiego.

Uroczystość w Sali Białej MOK.

Apel poległych przy historycznej siedzibie szkoły.