Uwaga uczniowie klas III

Prosimy o zwrot książek do biblioteki szkolnej w warunkach reżimu sanitarnego. Biblioteka jest czynna w godzinach: poniedziałek 9.30-14.00, wtorek-piątek 9.00-14.00. W godzinach od 8.00-9.00 i 14.00-16.00 książki zapakowane w torbę foliową, z karteczką z imieniem i nazwiskiem oddającego, można zostawić na portierni. W sprawie informacji na temat wypożyczonych książek można się skontaktować przez dziennik elektroniczny z n-lem bibliotekarzem Izabela Jachecką.