Uwaga Rodzice! Informacja od Dyrekcji Szkoły

Szanowni Rodzice, Uczniowie!

Od 12 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu takie jak m.in.: zawieszenie zajęć w szkołach. Uwzględniając rekomendację ministerstwa edukacji szkoła jest zobowiązana przygotować się do kształcenia na odległość (zdalnego nauczania). W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania. Jednak już w tej chwili nauczyciele podjęli pierwsze działania aby wdrożyć nową formę nauczania. Uczniowie otrzymali od nauczycieli informacje, konkretne działania w zakresie realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego lub własnych pomysłów na realizację tego zadania. Dlatego tak ważnym jest, aby wszyscy uczniowie i rodzice mieli dostęp do dziennika elektronicznego za pośrednictwem, którego można prowadzić wymianę informacji pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz rodzicami.Ta nowa forma pracy wymaga jednak, aby uczeń miał zapewniony skromny, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu będzie mógł rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty. Bardzo ważnym jest umożliwienie stałego dostępu do Internetu za pośrednictwem, którego będzie wykonywał wiele zadań. Najlepiej jeśli będzie to własny pokój i własne biurko. Jeżeli w domu jest kilkoro dzieci do jednego biurka należy ustalić godziny pracy. Wysokość biurka i krzesła dostosować do wzrostu ucznia. Zadbać o to, aby światło padało od strony lewej (lub prawej jeżeli dziecko jest leworęczne).
Pamiętajmy, że bardzo często w tej nowej sytuacji będzie potrzebna uczniowi pomoc, ale to nie znaczy, że należy za niego odrabiać lekcje. Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa, przemyślana, nie może wyręczać dziecka z jego obowiązków. Uczniowie powinni przestrzegać następujących zasad:

1. Zlecone zadania do samodzielnej pracy powinny być wykonywane w czasie zgodnym z planem lekcji w danym dniu lub w czasie ustalonym z nauczycielem.

2. Wykonywanie zadań powinno odbywać się w ciszy i spokoju. Miejsce pracy powinno być uporządkowane, przygotowane powinny być potrzebne pomoce i przyrządy.

3. Nie należy odrywać ucznia od wykonywanej pracy, wydawać innych poleceń.

4. Po każdych 45 minutach pracy należy zrobić 5-10 minutowe przerwy.

Szanowni Rodzice! Prosimy, aby zwłaszcza teraz:

-szczególnie interesować się postępami w nauce własnych dzieci,

-sprawdzać, czy wykonują zadania otrzymane w ramach zdalnego nauczania,

-znaleźć czas na rozmowę, gdy są problemy – wspólnie ustalić ich rozwiązanie,

-wspierać ich, ale nie wyręczać,

-mądrze motywować,

-doceniać ich osiągnięcia,

-budować w dziecku poczucie własnej wartości,

-dbać o to aby zadania domowe nie były wykonywane późną porą wieczorową,

-zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa dziecka w sieci (z uwagi na konieczność systematycznej pracy za pośrednictwem Internetu).

Prosimy, aby systematyczne sprawdzać skrzynkę z wiadomościami w dzienniku elektronicznym. W przypadku pojawiających się problemów prosimy o zdalny kontakt z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkoły lub sekretariatem szkoły.

Dyrekcja IV LO w Siedlcach