UPH dla maturzystów

Z inicjatywy Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH 1 marca 2022 roku odbyły się wykłady skierowane do uczniów klas maturalnych. Słuchaczy powitała Dziekan Wydziału – dr hab. Beata Walęciuk-Dejeneka, prof. uczelni, natomiast Dyrektor IJiL, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni, przedstawił tegorocznym maturzystom ofertę dydaktyczną Instytutu.

Wykłady obejmowały:
Temat najważniejszych zjawisk współczesnej polszczyzny przeanalizowała dr hab. Beata Żywicka w wystąpieniu „O wyrazach modnych i nieznośnie natrętnych”. Następnie wykład Wizja historii w twórczości Zbigniewa Herberta wygłosił dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni, przybliżając maturzystom historiozoficzne przesłanie Pana Cogito. Z kolei nieco odmienną „wiedzę starego poety” omówił dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni w prelekcji Wokół Wierszy ostatnich Czesława Miłosza.