Tylko prawda jest ciekawa…

22 pan Jerzy Szczepański marca 2017 r. naszą szkołę odwiedził absolwent z 1951 roku pan Jerzy Szczepański. Było to już kolejne spotkanie z przyszłymi maturzystami, podczas którego nasz gość mówił o ważnych wyborach, używając przykładów ze swojego życia. Temat spotkania dotyczył dalszego kształcenia i związanych z nim decyzji osobistych. W wydarzeniu  uczestniczyła młodzież z klas III d i III a. Pan Szczepański jako osoba o wyjątkowym poczuciu humoru, pomimo różnicy pokoleniowej, nawiązał bliski kontakt z młodzieżą. Pozostałe klasy czekają z nadzieją na kolejne przybycie “Żółkiewszczaka”.