Sukces naszego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Jury XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora 2017/2018 przyznało III miejsce uczniowi Michałowi M. Radkowskiemu – naszemu tegorocznemu absolwentowi – za projekt „BEEHIVE NET – ELEKTRONICZNA POMOC W SŁUŻBIE PSZCZELARZA” przygotowany pod kierunkiem mgr Doroty Kosteckiej.

Serdecznie gratulujemy!