Sukces Elen Nikoghosyan

Elen Nikoghosyan, uczennica klasy 1Bg, zgłosiła swoją kandydaturę w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa  Mazowieckiego i przeszła do kolejnego etapu kwalifikacji. W każdym okręgu wyborczym przyznaje się ograniczoną liczbę mandatów, zatem nie każda szkoła będzie miała zaszczyt posiadać swojego przedstawiciela w tym organie doradczym Sejmiku Wojewódzkiego. Elen to uczennica o wyjątkowej osobowości: ambitna i kreatywna, jak również zawsze chętna do pomocy innym. Życzymy jej powodzenia w kolejnym etapie. Wybory na szczeblu szkolnym zorganizowała pani Agnieszka Chojecka – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Agnieszka Chojecka