Sukces Adrianny Dąbrowskiej uczennicy klasy I D

 Nagrodzona praca Adrianny DąbrowskiejChociaż Adrianna jest uczennicą klasy  pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym z chęcią zainteresowała się problematyką Żołnierzy Wyklętych. Jej praca poświęcona postaci Inki – Danuty Siedzikówny została nagrodzona III miejscem w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” (etap regionalny) i wyróżniona w etapie ogólnopolskim.

Gratulujemy!