Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce

6 listopada trzy uczennice naszej szkoły odebrały z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Sitnika listy gratulacyjne związane z przyznanym im stypendium I stopnia. Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce zostało ustanowione w celu wsparcia uczniów zdolnych, którzy mają wysoką średnią ocen oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub rekreacyjno – sportowym na szczeblu regionalnym, wojewódzkim (stypendium II stopnia) oraz ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia). Tegoroczne Stypendystki to Marta Szkopek i Dominika Wakuła z klasy IIF oraz Luiza Simonyan z klasy IC (za osiągnięcia w II semestrze 8 klasy/SP9). Stypendium II stopnia otrzymała uczennica klasy IIFNatalia Piątkowska

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym i artystycznym.