Spotkanie z Przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

16 marca 2015 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w prelekcji na temat: “Uprzedzenia, stereotypy = nienawiść”. Pracownik Policji wyjaśnił bardzo dokładnie pojęcie stereotypu, ksenofobii, dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej oraz czym jest mowa nienawiści. Wskazał też akty prawne z Kodeksu Karnego dotyczące poruszanego tematu. Lekcja ku Przestrodze spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży.