Spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy

IMG_20160225_122425Tegoroczne spotkanie nauczycieli – bibliotekarzy odbyło się pod hasłem „Biblioteka miejscem rozwijania i prezentowania uczniowskich pasji”. Pani Małgorzata Piasek przygotowała referat nt. „Twórczość młodzieży w szkole ponadgimnazjalnej”, gdzie omówiła następujące zagadnienia: wspieranie ucznia uzdolnionego, pokazywanie alternatywnych zainteresowań uczniów, funkcje prezentowania twórczości młodzieży w szkole, budzenie zainteresowań na lekcji WOK-u. Pani Izabela Jachecka przygotowała prezentację multimedialną, która pokazywała jak w praktyce biblioteka współpracuje z uczniami uzdolnionymi w ramach prezentacji ich prac w cyklu „Co uczniowie robią po lekcjach?”.